Skip to main content
Código ético

Código ético

Código ético

Antea Group España & Latinoamérica enorgullécese de ser sinónimo de integridade e por ter un elevado nivel ético, o que lle impulsa a seguir na protección e consolidación deste prestixio e reputación en todos os territorios nos que opera a nivel internacional.

Por este motivo implantou un Código Ético, que forma parte do Programa de Integridade de Antea Group España & Latinoamérica xunto co Modelo de Prevención de Riscos Penais, e que recolle os principios que presiden o comportamento de todos os seus profesionais e esténdese aos seus socios e colaboradores, servindo como base para manter unha convivencia marcada polo entendemento, respecto e compromiso mutuo.

Forman parte dos seus Principios Éticos o cumprimento coa legalidade, o uso dunha comunicación clara e transparente, o manexo responsable da información, as boas prácticas contables, o respecto ao medio ambiente e a debida dilixencia na selección de socios, colaboradores e empregados afíns aos valores de  Antea  Group España & Latinoamérica.

 

Canal de denuncias

Esta página web usa cookies

Seleccione el tipo de cookie que desea aceptar

More information