Skip to main content
Medio ambiente

Medio ambiente

Desenvolvendo territorios para as persoas

O medio ambiente constitúe un dos piares básicos do desenvolvemento sostible e faise cada vez máis necesario abordar a súa xestión de maneira efectiva. Tanto as administracións públicas como as empresas e todo tipo de organizacións deben incorporar aos seus proxectos políticas ambientais que lles permitan adaptarse ás novas esixencias normativas.

Antea  Group España & Latinoamérica proporciona aos seus clientes os coñecementos técnicos e as ferramentas de xestión necesarias para poder abordar, desde unha visión multidisciplinar, calquera proxecto empresarial ou industrial con repercusión no medio ambiente, dentro do marco dunha economía social e sostible.

Proxectos destacados

alt-text

España

ACONDICIONAMENTO DE MARXES E MELLORA DA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DA AVDA. DE ALFONSO MOLINA NA CORUÑA (ESPAÑA). 3,2 KM │ INVESTIMENTO: 7,4 MM € - 7,8 MM USD – 2016.
alt-text

España

MAPA ESTRATÉXICO DE RUÍDO DA ESTRADA DA REDE AUTONÓMICA AC-415, TRAMO: A CORUÑA (ROLDA DE OUTEIRO)- PASTORIZA (ESPAÑA). 5 KM.
alt-text

España

SEGUIMENTO PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL (PVA) DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO CHAN URBANIZABLE SUD-11 EN OLEIROS, A CORUÑA (ESPAÑA). 110 HA.
alt-text

España

TRAMITACIÓN DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA (AAE) DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN PARCIAL DE BARRAÑA ( SURPP B1- SURPP B2) EN BOIRO, A CORUÑA (ESPAÑA).
alt-text

España

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 1998 DA CORUÑA, SECTOR S-1 “O PORTIÑO” (ESPAÑA). 494.600 M2 │ INVESTIMENTO: 24,9 MM € - 35,1 MM USD – 2008.
alt-text

España

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DO PLAN DE ESTRADAS DE GALICIA 2008-2020 (ESPAÑA).
alt-text

Colombia

ESTUDOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E PREDIAIS, DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS AMBIENTAIS E CONSULTAS PREVIAS NA ESTRUTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCEIRA, CONTABLE E XURÍDICA PARA O PROXECTO DE APP INICIATIVA PÚBLICA NOVA MALLA VIARIA DO VAL DO CAUCA (COLOMBIA), SEGUNDO ALIÑAMENTOS AMBIENTAIS DE IFC E PRINCIPIOS DO ECUADOR.
alt-text

España

ESTUDO INFORMATIVO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA AUTOVÍA LUGO –SANTIAGO (A-54), TRAMO: LIGAZÓN DE ARZÚA OESTE – ENLACE DE PALAS DE REI OESTE (ESPAÑA).
alt-text

España

PROXECTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS E RECUPERACIÓN AMBIENTAL DA CONTORNA DO ENCORO DAS CUNCHAS EN BANDE E MUIÑOS (ESPAÑA). INVESTIMENTO: 1.000.000 € - 1.300.000 USD - 2013.
alt-text

España

INSPECCIÓN E CONTROL DAS OBRAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DA RIBEIRA DE ACEA DA MA NO BURGO – CULLEREDO, A CORUÑA (ESPAÑA). 17,6 HA ǀ 4,2 KM PASEO MARÍTIMO ǀ INVESTIMENTO: 1.500.000 € - 1.300.000 USD – 2000.
alt-text

España

MODIFICACIÓN DO PLAN PARCIAL E DO INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO ÁMBITO DAS ETAPAS 2ª, 3ª E 4ª DA ACTUACIÓN INDUSTRIAL " MORELLE" 2ª FASE EN SARRIA, LUGO (ESPAÑA). 361.598 M2 ǀ INVESTIMENTO: 8.400.000 € - 11.500.000 USD – 2013
alt-text

Colombia

DESEÑOS DO CORREDOR CHIQUINQUIRÁ – BUCARAMANGA, ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E LICENZAS AMBIENTAIS DAS VARIANTES DE OIBA, BARBOSA E SEGUNDA CALZADA DOS CUROS – PIEDECUESTA, PLAN DE MANEXO AMBIENTAL DE 30 KM DE TERCEIROS CARRÍS, E DIAGNÓSTICO DE ALTERNATIVAS AMBIENTAIS DA VARIANTE DE MENSULÍ (COLOMBIA).
alt-text

España

APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN XERAL DE COSTAS PARA A IMPLANTACIÓN E XESTIÓN DA INFORMACIÓN, MEDIOS E CONTROL ECONÓMICO DOS TRABALLOS DE LIMPEZA E REXENERACIÓN DA COSTA DERIVADOS DO SINISTRO DO BUQUE PRESTIGE (ESPAÑA). 1.082 PRAIAS CONTROLADAS ǀ 12.300 RECURSOS HUMANOS.

Esta página web usa cookies

Seleccione el tipo de cookie que desea aceptar

More information