Skip to main content
Planificación

Planificación

Planificación

Planificar é elixir o futuro. A planificación urbana ou ordenación territorial require dun diagnóstico global do territorio que permita identificar as áreas aptas para os asentamentos industriais, as mellores condicións para absorber o crecemento futuro dos polígonos industriais e centros loxísticos e as áreas que teñen potencialidade para a localización das actividades económicas, considerando os factores asociados a riscos naturais, dotación de infraestruturas, aspectos socioeconómicos, etc..

O éxito da planificación urbana ou ordenación territorial ten a súa orixe na xestión global por parte de equipos multidisciplinares con coñecementos nas diferentes materias (urbanismo, infraestruturas, economía, xurídicas, medio ambiente, etc..) implicadas, servizos que  Antea  Group España & Latinoamérica vén prestando desde hai máis de 35 anos.

Proxectos destacados

alt-text

España

PROXECTO SECTORIAL, PROXECTO DE URBANIZACIÓN, PROXECTO DE REPARCELAMENTO E DIRECCIÓN DE OBRA DO PARQUE EMPRESARIAL DE MUROS, A CORUÑA (ESPAÑA). 180.000 M2 │ 92.124 M2 PARCELAS │ 4.330 M2 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS │ 30.013 M2 REDE VIARIA-APARCAMENTOS │ INVESTIMENTO: 5.336.000 € - 7.000.000 USD – 2006.
alt-text

Colombia

PROPOSTA CENTRO MULTIMODAL E TRUCK CENTER DO MAGDALENA MEDIO EN PORTO SALGAR (COLOMBIA). 4,9 KM LÁMINA AUGA │ 390.000 M2 SUP. TERRESTRE ǀ INVESTIMENTO: 170 MM USD - 2015.
alt-text

España

PROXECTO SECTORIAL PARQUE EMPRESARIAL NO CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, OURENSE (ESPAÑA). 822.862 M2 │ INVESTIMENTO: 28,5 MM € - 37,77 MM USD – 2010.
alt-text

España

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN PARCIAL DO PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍSTICO (PTL) DE VIGO (ESPAÑA). 875.000 M2.
alt-text

España

MODIFICACIÓN DO PROXECTO SECTORIAL E PROXECTO URBANIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS XERAIS DA PLATAFORMA LOXÍSTICA - INDUSTRIAL DE SALVATERRA - AS NEVES (ESPAÑA). 3.091.429 M2 ǀ 1.681.444 M2 EDIFICABILIDADE TOTAL ǀ 367.618 M2 CENTRO INTERMODAL ǀ 982.517 M2 ÁREA LOXÍSTICA E DE TRANSFORMACIÓN ǀ 596.659 M² ÁREA LOXÍSTICA EMPRESARIAL ǀ INVESTIMENTO: 23,7 MM € - 28 MM USD - 2017.
alt-text

España

PROXECTO SECTORIAL E PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL DE TOMIÑO, PONTEVEDRA (ESPAÑA). 520.000 M2 ǀ INVESTIMENTO: 13 MM € - 18 MM USD - 2008.
alt-text

España

XESTIÓN, TRAMITACIÓN URBANÍSTICA E PROXECTO SECTORIAL DE LA GRANJA MARIÑA E CRIADEIRO DE CULTIVO DE ABALÓN NA PIELA-TAL, MUROS (ESPAÑA). 47.533 M2 ǀ 9.721 M2 EDIFICACIÓNS ǀ 443 M2 BALSAS ACUICULTURA ǀ INVESTIMENTO: 4.600.000 € - 6.590.000 USD – 2009.
alt-text

España

MODIFICACIÓN DO PLAN PARCIAL E DO INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO ÁMBITO DAS ETAPAS 2ª, 3ª E 4ª DA ACTUACIÓN INDUSTRIAL " MORELLE" 2ª FASE EN SARRIA, LUGO (ESPAÑA). 361.598 M2 ǀ INVESTIMENTO: 8.400.000 € - 11.500.000 USD – 2013.
alt-text

España

REDACCIÓN DOS PROXECTOS SECTORIAL E DE URBANIZACIÓN DA ÁREA LOXÍSTICA E INTERMODAL DO PORTO SECO DE MONFORTE DE LEMOS, LUGO (ESPAÑA). 307.052 M2 ǀ 175.417 M2 PARCELAS ǀ 10.698 M2 PLATAFORMA INTERMODAL ǀ INVESTIMENTO: 8.573.000 € - 12.620.000 USD - 2007.

Esta página web usa cookies

Seleccione el tipo de cookie que desea aceptar

More information