Skip to main content
Servizos na fase de construción

Servizos na fase de construción

Servizos na fase de construción

Durante a fase de execución das obras é clave o soporte da enxeñería, tanto para realizar unha supervisión que verifique o cumprimento das prescricións establecidas na fase de deseño como para realizar traballos de oficina e soporte técnico ás construtoras.

A experiencia acumulada na planificación e na xestión de desenvolvementos urbanísticos e na execución de deseños a nivel de enxeñería de detalle, permiten aos equipos de  Antea  Group España & Latinoamérica ter unha visión global que pon ao servizo dos seus Clientes na procura de solucións técnicas e de organización tendentes a maximizar a xeración de valor engadido. E, no caso da prestación de servizos aos titulares das concesións ou aos investidores financeiros, garantir a máxima rendibilidade do diñeiro investido a través de servizos de enxeñeiro independente, revisor técnico ou project  monitoring.

Proxectos destacados

alt-text

España

DIRECCIÓN INTEGRADA DA EXECUCIÓN DAS NOVAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS DO PORTO EXTERIOR DE FERROL (ESPAÑA). 1.067 M DIQUE DE ABRIGO ǀ 89,3 HA ǀ 20 M CALADO MÍNIMO ǀ INVESTIMENTO: 134 MM € - 160 MM USD - 2005.
alt-text

España

PROXECTO SECTORIAL, PROXECTO DE URBANIZACIÓN, PROXECTO DE REPARCELAMENTO E DIRECCIÓN DE OBRA DO PARQUE EMPRESARIAL DE MUROS, A CORUÑA (ESPAÑA). 180.000 M2 ǀ 92.124 M2 2 PARCELAS ǀ 4.330 M2 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ǀ 30.013 M2 REDE VIARIA-APARCAMENTOS ǀ INVESTIMENTO: 5.336.000 € - 7.000.000 USD – 2006.
alt-text

España

DIRECCIÓN TÉCNICA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA DE URBANIZACIÓN DA 1ª FASE DA AMPLIACIÓN DO PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA EN SAN CIBRAO DAS VIÑAS, OURENSE (ESPAÑA). 84.306 M2 │ INVESTIMENTO: 1.883.000 € - 2.592.000 USD - 2013.
alt-text

España

CONTROL DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DAS NOVAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS DO PORTO EXTERIOR DE LANGOSTEIRA NA CORUÑA (ESPAÑA). 3.400 M DIQUE ABRIGO ǀ 231 HA ESPELLO DE AUGA ǀ 150 HA ǀ 25 M CALADO MÍNIMO ǀ INVESTIMENTO: 548 MM € - 709 MM USD - 2011.
alt-text

España

XESTIÓN INTEGRAL DA REDACCIÓN DO PROXECTO E EXECUCIÓN DAS OBRAS DA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DO CENTRO LOXÍSTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO, A CORUÑA (ESPAÑA). 602.476 M2 ǀ INVESTIMENTO: 11 MM € - 15 MM USD – 2004.
alt-text

España

DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL DE CALIDADE, COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE E VIXILANCIA AMBIENTAL DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL DE VILANOVA DE AROUSA I, PONTEVEDRA (ESPAÑA). 300.000 M2 ǀ 152.157,39 M2 LUCRATIVOS ǀ INVESTIMENTO: 7.755.000 € - 11.000.000 USD – 2007.

Esta página web usa cookies

Seleccione el tipo de cookie que desea aceptar

More information